„Funkcja sNPF i NPF w regulacji metabolizmu i reprodukcji (Function of sNPF and NPF in regulation of metabolism and reproduction”Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (Wsparcie procesu aplikacji grantowych: merytoryczne, techniczne i językowe 037/02/POB2/0006)Kierownik: dr Karolina Walkowiak-NowickaOkres realizacji: 2022-2023

„Receptory muskarynowe, a regulacja liczebności populacji owadów”Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (Wsparcie procesu aplikacji grantowych: merytoryczne, techniczne i językowe 037/02/POB2/0001)Kierownik: dr Szymon ChowańskiOkres realizacji: 2022-2023

„W poszukiwaniu nowych insektycydów: immunomodulacyjna rola peptydów podobnych do tachykinin oraz ich potencjalne wykorzystanie w zrównoważonej ochronie roślin”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2021/41/B/NZ9/01054)Kierownik: dr Arkadiusz UrbańskiOkres realizacji: 2022-2025