„Receptory muskarynowe, a regulacja liczebności populacji owadów”
Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (Wsparcie procesu aplikacji grantowych: merytoryczne, techniczne i językowe 037/02/POB2/0001)
Kierownik: dr Szymon Chowański
Okres realizacji: 2022-2023