„Funkcja sNPF i NPF w regulacji metabolizmu i reprodukcji (Function of sNPF and NPF in regulation of metabolism and reproduction”
Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (Wsparcie procesu aplikacji grantowych: merytoryczne, techniczne i językowe 037/02/POB2/0006)
Kierownik: dr Karolina Walkowiak-Nowicka
Okres realizacji: 2022-2023