„Wpływ glikoalkaloidów Solanaceae na metabolizm komórek chrząszcza T. molitor”
Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uniwersytet Badawczy (MINIGRANTY DOKTORANCKIE 017/02/SNP/0013)
Kierownik: mgr Magdalena Winkiel
Okres realizacji: 2021-2022