„Wpływ glikoalkaloidów Solanaceae na metabolizm komórek chrząszcza T. molitor”Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uniwersytet Badawczy (MINIGRANTY DOKTORANCKIE 017/02/SNP/0013)Kierownik: mgr Magdalena WinkielOkres realizacji: 2021-2022

„Wpływ glikoalkaloidów na skład ilościowy i jakościowy polioli i cukrów hemolimfy oraz aktywności reduktazy aldozy w ciele tłuszczowym u Galleria mellonella”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 2021/05/X/NZ3/01341)Kierownik: dr Marta SpochaczOkres realizacji: 2021-2024