„Wpływ glikoalkaloidów na skład ilościowy i jakościowy polioli i cukrów hemolimfy oraz aktywności reduktazy aldozy w ciele tłuszczowym u Galleria mellonella”

„Wpływ glikoalkaloidów na skład ilościowy i jakościowy polioli i cukrów hemolimfy oraz aktywności reduktazy aldozy w ciele tłuszczowym u Galleria mellonella”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 2021/05/X/NZ3/01341)
Kierownik: dr Marta Spochacz
Okres realizacji: 2021-2024