„Wpływ glikoalkaloidów na poziom białek enzymatycznych u owadów”

„Wpływ glikoalkaloidów na poziom białek enzymatycznych u owadów”
Projekt finansowany przez Uniwersytet Jutra (Grant doktoranta POWR.03.05.00-00-Z303/17)
Kierownik: mgr Magdalena Winkiel
Okres realizacji: 2021-2022