„Rola krótkich neuropeptydów F (sNPF) w regulacji cyklu okołodobowego u chrząszcza Tenebrio molitor”

„Rola krótkich neuropeptydów F (sNPF) w regulacji cyklu okołodobowego u chrząszcza Tenebrio molitor”
Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uniwersytet Badawczy (Study@research 034/34/UAM/0026)
Kierownik: lic. Dominika Wojtalik
Okres realizacji: 2021-2022