„Rola układu neuroendokrynowego owadów w odpowiedzi na stres zimna”

„Rola układu neuroendokrynowego owadów w odpowiedzi na stres zimna”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA 2019/35/D/NZ4/02731)
Kierownik: dr Jan Lubawy
Okres realizacji: 2020-2024