„Wpływ stresu temperaturowego na aktywność układu odpornościowego chrząszcza Tenebrio molitor L.”

„Wpływ stresu temperaturowego na aktywność układu odpornościowego chrząszcza Tenebrio molitor L.”
Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uniwersytet Badawczy (BestStudentGrant)
Kierownik: Justyna Hornik
Okres realizacji: 2020-2021