„Biologiczna aktywność koniugatów gonadoinhibicyjnych peptydów z nanodiamentami u chrząszcza Tenebrio molitor”

„Biologiczna aktywność koniugatów gonadoinhibicyjnych peptydów z nanodiamentami u chrząszcza Tenebrio molitor”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2017/27/N/NZ9/00266)
Kierownik: dr Patryk Nowicki
Okres realizacji: 2018-2022