„Mechanizmy tolerancji na stres niskiej temperatury u owadów tropikalnych na przykładzie karaczana Gromphadorhina coquereliana”

„Mechanizmy tolerancji na stres niskiej temperatury u owadów tropikalnych na przykładzie karaczana Gromphadorhina coquereliana”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATINA 2017/24/C/NZ4/00228)
Kierownik: dr Jan Lubawy
Okres realizacji: 2017-2021