„Wpływ desykacji na funkcjonowanie układu odpornościowego chrząszcza Nicrophorus vespilloides (Coleoptera: Silphidae)”

„Wpływ desykacji na funkcjonowanie układu odpornościowego chrząszcza Nicrophorus vespilloides (Coleoptera: Silphidae)”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2016/21/N/NZ4/00123)
Kierownik: dr Arkadiusz Urbański
Okres realizacji: 2017-2021