„Wpływ neuropeptydów allatostatynowych (Grybi-AST B1, Trica-AST B5 oraz Trica AST C) na regulację procesów fizjologicznych chrząszcza Tenebrio molitor L.”

„Wpływ neuropeptydów allatostatynowych (Grybi-AST B1, Trica-AST B5 oraz Trica AST C) na regulację procesów fizjologicznych chrząszcza Tenebrio molitor L.”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2015/17/N/NZ4/02330)
Kierownik: dr Jan Lubawy
Okres realizacji: 2016-2019