„Wpływ jamamarinu na funcjonowanie układu rozrodczego, rozwój embrionalny i wczesnolarwalny chrząszcza Tenebrio molitor L.”

„Wpływ jamamarinu na funcjonowanie układu rozrodczego, rozwój embrionalny i wczesnolarwalny chrząszcza Tenebrio molitor L.”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2015/19/N/NZ4/00729)
Kierownik: dr Karolina Walkowiak-Nowicka
Okres realizacji: 2016-2019