„Wpływ substancji P na morfologię hemocytów oraz odpowiedź humoralną chrząszcza Tenebrio molitor L.”

„Wpływ substancji P na morfologię hemocytów oraz odpowiedź humoralną chrząszcza Tenebrio molitor L.”
Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uniwersytet Badawczy (Study@research 011/08/POB2/0009)
Kierownik: Natalia Konopińska
Okres realizacji: 2021-2022