„Peptydy insulinopodobne jako regulatory metabolizmu — narzędzie w efektywnej hodowli owadów”

„Peptydy insulinopodobne jako regulatory metabolizmu — narzędzie w efektywnej hodowli owadów”
Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (50×50: fifty grants for 50 young scientists 038/04/NP/0001)
Kierownik: dr Szymon Chowański
Okres realizacji: 2022-2023