„W poszukiwaniu nowych insektycydów: immunomodulacyjna rola peptydów podobnych do tachykinin oraz ich potencjalne wykorzystanie w zrównoważonej ochronie roślin”

„W poszukiwaniu nowych insektycydów: immunomodulacyjna rola peptydów podobnych do tachykinin oraz ich potencjalne wykorzystanie w zrównoważonej ochronie roślin”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2021/41/B/NZ9/01054)
Kierownik: dr Arkadiusz Urbański
Okres realizacji: 2022-2025