„Wpływ nuropeptydów owadzich na właściwości bioelektryczne oraz przekaźnictwo sygnału owadzich i ssaczych komórek pobudliwych”

„Wpływ nuropeptydów owadzich na właściwości bioelektryczne oraz przekaźnictwo sygnału owadzich i ssaczych komórek pobudliwych”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2021/41/B/NZ3/00221)
Kierownik: dr inż. Paweł Marciniak
Okres realizacji: 2022-2025