„Indukowana jonami glinu tolerancja krzyżowa ziemniaka względem P. infestans”

„Indukowana jonami glinu tolerancja krzyżowa ziemniaka względem P. infestans”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN310040839)
Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek
Okres realizacji: 2010-2013