„Badania cytoszkieletu tubulinowego i białek towarzyszących w korzeniach siewek soi poddanych działaniu jonów kadmu”

„Badania cytoszkieletu tubulinowego i białek towarzyszących w korzeniach siewek soi poddanych działaniu jonów kadmu”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN303537938)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Jarosław Gzyl
Okres realizacji: 2010-2014