„Wpływ etylenu, tlenku azotu i generowanych przez oksydazę NADPH reaktywnych form tlenu na ekspresję genów indukowanych przez jony kadmu w siewkach soi (Glycine max)”

„Wpływ etylenu, tlenku azotu i generowanych przez oksydazę NADPH reaktywnych form tlenu na ekspresję genów indukowanych przez jony kadmu w siewkach soi (Glycine max)”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2011/03/N/NZ9/00214)
Kierownik: dr Jagna Chmielowska-Bąk
Okres realizacji: 2012-2014