„Kontynuacja badań nad poszukiwaniem biomarkerów stanu patofizjologicznego w roślinie — w układzie modelowym ziemniak / Phytophthora infestans”

„Kontynuacja badań nad poszukiwaniem biomarkerów stanu patofizjologicznego w roślinie — w układzie modelowym ziemniak / Phytophthora infestans”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego (Iuventus Plus IP2011 000671)
Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek
Okres realizacji: 2012-2014