„Udział oksydacyjnie modyfikowanego mRNA w odpowiedzi siewek soi na stres kadmowy”

„Udział oksydacyjnie modyfikowanego mRNA w odpowiedzi siewek soi na stres kadmowy”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA 2014/13/D/NZ9/04812)
Kierownik: dr Jagna Chmielowska-Bąk
Okres realizacji: 2015-2017