„Identyfikacja i analiza funkcjonalna zdarzeń metabolicznych zależnych od tlenku azotu u Phytophthora infestans (Mont.) de Bary”

„Identyfikacja i analiza funkcjonalna zdarzeń metabolicznych zależnych od tlenku azotu u Phytophthora infestans (Mont.) de Bary”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2014/13/B/NZ/02177)
Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek
Okres realizacji: 2015-2018