„Wpływ nadtlenoazotynu na żywotność komórki roślinnej na przykładzie Solanum tuberosum L.”

„Wpływ nadtlenoazotynu na żywotność komórki roślinnej na przykładzie Solanum tuberosum L.”
Projekt finansowany przez Dziekana Wydziału Biologii (GDWB-08/2016)
Kierownik: dr Karolina Izbiańska-Jankowska
Okres realizacji: 2016-2017