„Techniki fizyki jądrowej i inne powiązane techniki analityczne w naukach biologicznych”

„Techniki fizyki jądrowej i inne powiązane techniki analityczne w naukach biologicznych”
Projekt finansowany przez Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja (03-4-1128-2017/2019)
Kierownik: dr Jagna Chmielowska-Bąk
Okres realizacji: 2017-2020