„Analiza jakościowa i funkcjonalna nitrowanej beta-1,3-glukanazy w odporności liści ziemniaka na Phythopthora infestans (Mont.) de Bary”

„Analiza jakościowa i funkcjonalna nitrowanej beta-1,3-glukanazy w odporności liści ziemniaka na Phythopthora infestans (Mont.) de Bary”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2016/23/N/NZ9/00181)
Kierownik: dr Karolina Izbiańska-Jankowska
Okres realizacji: 2017-2021