„Wpływ nanokryształów domieszkowanych jonami lantanowców na biologię, ekologię i zachowanie wybranych bezkręgowców oraz przenoszenie nanocząstek w łańcuchu troficznym”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA 2016/23/D/NZ8/01112)Kierownik: dr Anna Ekner-GrzybOkres realizacji: 2017-2021