„Analiza jakościowa i funkcjonalna nitrowanej beta-1,3-glukanazy w odporności liści ziemniaka na Phythopthora infestans (Mont.) de Bary”

„Analiza jakościowa i funkcjonalna nitrowanej beta-1,3-glukanazy w odporności liści ziemniaka na Phythopthora infestans (Mont.) de Bary”
Projekt finansowany przez Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja (03-4-1104-2011/2016)
Kierownik: dr Jagna Chmielowska-Bąk
Okres realizacji: 2017-2021