„Nitroksyl jako alternatywne bądź konkurencyjne względem tlenku azotu ogniwo metaboliczne u roślin na przykładzie Arabidopsis thaliana”

„Nitroksyl jako alternatywne bądź konkurencyjne względem tlenku azotu ogniwo metaboliczne u roślin na przykładzie Arabidopsis thaliana”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS 2017/26/E/NZ4/00226)
Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek
Okres realizacji: 2018-2024