„Ocena stopnia toksyczności kadmu względem Phytophthora infestans (Mont.) de Bary”

„Ocena stopnia toksyczności kadmu względem Phytophthora infestans (Mont.) de Bary”
Projekt finansowany przez Dziekana Wydziału Biologii UAM (GDWB-09/2019)
Kierownik: mgr Joanna Gajewska
Okres realizacji: 2019-2020