„Wpływ tlenku azotu na stan acetylacji białek histonowych u Phytophthora infestans (Mont.) de Bary”

„Wpływ tlenku azotu na stan acetylacji białek histonowych u Phytophthora infestans (Mont.) de Bary”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2018/31/B/NZ9/00355)
Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek
Okres realizacji: 2019-2024