„Nowe aspekty epitranskryptomiki roślin — rola 8-hydroksyguanozyny (8-OHG) w odpowiedź soi na działanie metali”

„Nowe aspekty epitranskryptomiki roślin — rola 8-hydroksyguanozyny (8-OHG) w odpowiedź soi na działanie metali”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2019/33/B/NZ9/00058)
Kierownik: dr Jagna Chmielowska-Bąk
Okres realizacji: 2020-2024