„Ocena stopnia toksyczności jonów miedzi względem fitopatogenów Phytophthora infestans (Mont.) de Bary i Botrytis cinerea Pers.”

„Ocena stopnia toksyczności jonów miedzi względem fitopatogenów Phytophthora infestans (Mont.) de Bary i Botrytis cinerea Pers.”
Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (MINIGRANTY DOKTORANCKIE 017/02/SNP/004)
Kierownik: mgr Joanna Gajewska
Okres realizacji: 2021-2022