„Wgląd w mechanizm toksycznego oddziaływania miedzi na Phythopthora infestans — sprawcę zarazy ziemniaczanej”

„Wgląd w mechanizm toksycznego oddziaływania miedzi na Phythopthora infestans — sprawcę zarazy ziemniaczanej”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2021/41/N/NZ9/01525)
Kierownik: mgr Joanna Gajewska
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek
Okres realizacji: 2022-2025