„Biologia, anatomia funkcjonalna oraz ksylogeneza korzeni chłonnych i pionierskich topoli”

„Biologia, anatomia funkcjonalna oraz ksylogeneza korzeni chłonnych i pionierskich topoli”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN309007437)
Kierownik: prof. UAM dr hab Agnieszka Bagniewska-Zadworna
Okres realizacji: 2009-2013