„Wpływ etylenu, tlenku azotu i generowanych przez oksydazę NADPH reaktywnych form tlenu na ekspresję genów indukowanych przez jony kadmu w siewkach soi (Glycine max)”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2011/03/N/NZ9/00214)Kierownik: dr Jagna Chmielowska-BąkOkres realizacji: 2012-2014

„Kontynuacja badań nad poszukiwaniem biomarkerów stanu patofizjologicznego w roślinie — w układzie modelowym ziemniak / Phytophthora infestans”Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego (Iuventus Plus IP2011 000671)Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-JelonekOkres realizacji: 2012-2014