„Badanie wpływu białka bogatego w glicynę CmGRP i alkaloidu-koptyzyny z soku mlecznego z Chelidonium majus L. na nowotworowe komórki HPV pozytywne”Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (Study@Research 014/34/ID-UB/0070)Kierownik: Natalia KielichOkres realizacji: 2021-2022