„Lizować czy nie lizować — przewidywanie aktywności endolizyn bakteriofagowych”

„Lizować czy nie lizować — przewidywanie aktywności endolizyn bakteriofagowych”
Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (MINIGRANTY DOKTORANCKIE 017/02SNP/0025)
Kierownik: mgr Sophia Bałdysz
Okres realizacji: 2021-2022