„Epigenetyczny aspekt anhydrobiozy: badania modyfikacji DNA i białek w kolejnych pokoleniach niesporczaków”

„Epigenetyczny aspekt anhydrobiozy: badania modyfikacji DNA i białek w kolejnych pokoleniach niesporczaków”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM BIS 2021/43/O/NZ4/01846)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Robert Nawrot
Okres realizacji: 2021-2026