„Występowanie integronów — markerów wielooporności — u bakterii z grupy coli pochodzących z wody rzeki Warty”

„Występowanie integronów — markerów wielooporności — u bakterii z grupy coli pochodzących z wody rzeki Warty”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN305035337)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Ryszard Koczura
Okres realizacji: 2009-2012