„Badanie wpływu białka bogatego w glicynę CmGRP i alkaloidu-koptyzyny z soku mlecznego z Chelidonium majus L. na nowotworowe komórki HPV pozytywne”

„Badanie wpływu białka bogatego w glicynę CmGRP i alkaloidu-koptyzyny z soku mlecznego z Chelidonium majus L. na nowotworowe komórki HPV pozytywne”
Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (Study@Research 014/34/ID-UB/0070)
Kierownik: Natalia Kielich
Okres realizacji: 2021-2022