„Modernizacja innowacyjnego programu PhageBlaster służącego do przewidywania interakcji fag-gospodarz”

„Modernizacja innowacyjnego programu PhageBlaster służącego do przewidywania interakcji fag-gospodarz”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Studenckie koła tworzą innowacje SKN/SP/495823/2021)
Kierownik: lic. Michalina Krakowiak
Okres realizacji: 2021-2022