„Peptydy insulinopodobne jako regulatory metabolizmu, a efektywna hodowla owadów”Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (Wsparcie procesu aplikacji grantowych: merytoryczne, techniczne i językowe 037/02/POB2/0007;)Kierownik: dr Szymon ChowańskiOkres realizacji: 2023-2023