Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Perły Nauki PN/01/0084/2022)
Kierownik: mgr Natalia Konopińska
Okres realizacji: 2023-2026