Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (Minigranty doktoranckie 102/13/SNP/0013)
Kierownik: mgr Natalia Konopińska
Okres realizacji: 2023-2024