„Sulfakininy – neuropeptydy zaangażowane w gospodarkę węglowodanowo-lipidową”
Działanie naukowe finansowane Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 7 2023/07/X/NZ3/00501)
Kierownik: dr Monika Szymczak-Cendlak
Okres realizacji: 2023-2024