„Regulacja farmakologiczna i hormonalna aktywności kurczliwej i bioelektrycznej miokardium chrząszczy Tenebrio molitor L. i Zophobas atratus Fab.”Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN303810640)Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz RosińskiOkres realizacji: 2011-2013