„Udział białka PCSK9 w patogenezie miażdżycy u osób z ostrym zespołem wieńcowym”

„Udział białka PCSK9 w patogenezie miażdżycy u osób z ostrym zespołem wieńcowym”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Grant promotorski NN402489740)
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Ziemnicki
Okres realizacji: 2011-2012